baner_bwn
nasza oferta

Sporządzanie wycen nieruchomości dla wszelkich podmiotów (osób fizycznych i prawnych) i dla celów:
  • bankowych
  • uwłaszczeniowych
  • aportów
  • przekształceń praw spółdzielczych (lokatorskich na własnościowe)
  • sądowych
  • wywłaszczeniowych
  • odszkodowawczych
  • renty planistycznej
  • nakładów na nieruchomości
  • mienia zabużańskiego